Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu

QHSSE

Callidus Group streeft systematisch en continu naar kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, continuïteit en klanttevredenheid. Eventuele negatieve effecten op het milieu die het gevolg zijn van onze activiteiten worden hierbij tot een minimum beperkt. Onophoudelijk borgen wij de veiligheid en het welzijn van medewerkers, bezoekers en klanten zodanig dat zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s.